วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ธุรกิจรถเช่า

ธุรกิจรถเช่า ร้านนี้เป็นของเพื่อนพวกเราเอง เจ้าของคือ "นายเม่ง" สุภัทธ รติกร เพื่อนห้อง ม.6/5 ร้านตั้งอยู่ที่ 43 ซ.สยามธานี1 หมู่ที่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ต้องการใช้บริการติดต่อได้เลยที่ โทรศัพท์ : 074 -360027 , 081-8962162